Фибер за спојување на влакна

  • Послужавник за спојување на влакна

    Послужавник за спојување на влакна

    Фиберот за спојување со оптички влакна се користи за управување со оптички влакна, складирање и заштита од фузија на оптички влакна, лесен за движење на инсталацијата.Фиоката за спојување со фузија ги проширува можностите за спојување на влакна, како и обезбедува локација за спојување на каблите со оптички влакна.Може да се стави во рамката за дистрибуција на влакна, затворање за спојување на оптички влакна, завршна кутија со оптички влакна итн.